ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ނިއުޒީލެންޑްގެ ބަޑީގެ ހަމަލާ

ނިއުޒީލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރާލާއިފި

  • ހަމަލާ ދިނީ ކަނާތު ފިޔައިގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 12:23 5,515

ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

ނިއުޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހުކުރު ދުވަހު ވަދެ، ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްދީ އެތައް ބަޔަކު މަރާލައިފި އެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިކާ އާޑެން ވިދާޅުވީ ހަމަލާތަކުގައި 40 މީހަކު މަރާލާފައިވާކަމަށާއި، 20 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެތަންތަނުގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، މިވަގުތު އޮތީ ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތެއްގައިކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރުވަނީ މިއީ އެ ގައުމުގައި "ކަޅު ދުވަހެއް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރ މައިކް ބުޝް ވިދާޅުވީ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ހަމަލާގެ ބިރުވެރިކަން މުޅިން ފިލާ ދިޔައީކަމަށް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

ޓީވީއެންޒެޑްގެ ރިޕޯޓަރ ސަމް ކްލާކްވަނީ ހަމަލާދޭން ފެށި ވަގުތު، މަސްޖިދު އަލް ނޫރުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކާ ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަލް ޖަޒީރާގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޮޓަމެޓިކް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި ފިރެހެނަކު މިސްކިތަށް ވަދެ ހަމަލާ ދޭން ފެށީކަމަށެވެ.

"ބަޑިއެއް ހިފައިގެން ކަޅު ހެދުމެއްލައިގެން ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ހުރި އެ މީހާ މިސްކިތުގެ ފަހަތުން އައިސް އަޅުކަމުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން ފެށީ." ކްލާކް ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދެވަނަ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ލިންވުޑް މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ތިއްބާކަމަށެވެ. މި ހަމަލާގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އާއްމުކޮށް ސުލްހަވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ޕެސިފިކްގެ މި ގައުމުގައި ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު ވަނީ މިސްކިތްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް