ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ފުނަދޫ އެއާރޕޯޓް

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާނެ: އެމްޓީސީސީ

  • އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދޭ
  • ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 19:32 3,836

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު ރަންވޭގައި ތާރުއަޅާފައި - ގޫގުލް

ށ. ފުނަދޫ ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓުގައި ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ހެޑް އަހުމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން މާވުރުލު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި ދެދުވަސްތެރޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ގދ.މާވަރުލު އެއާޕޯޓު ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަތީފު ވިދާޅުވީ މިހާރު މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މާވަރުލުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 150 މީޓަރުގެ ފުޅާ އަދި 1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް ހިމެނޭ އެއާޕޯޓެކެވެ. މިމަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 57 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 2500 މީހުންގެ އާދާބީއެއް އޮންނަ ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އެއެއާޕޯޓުގައި އަޅާ ރަންވޭގެ ދިގު މިނުގައި 1200 މީޓަރު ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް