ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ބްރެޒިލް

ބްރެޒިލްގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްދީ މަދުވެގެން ފަސް ދަރިވަރުން މަރާލައިފި

  • ހަމަލާދިން ދެމީހުންވަނީ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 22:22 2,187

ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބްރެޒިލް ގަޑިން ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކުދިން ބްރޭކަށް ނުކުމެ ތިއްބައި - ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ އިރު ދެކުނުގެ ސްކޫލެއްގައި ފުރާވަރުގެ ދެ ކުއްޖަކު ބަޑިން ހަމަލާދީ މަދުވެގެން ފަސް ދަރިވަރުންނާއި އެއް މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ސުޒާނޯގެ ސްކޫލެއްގައި މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބްރެޒިލް ގަޑިން ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކުދިން ބްރޭކަށް ނުކުމެ ތިއްބައެވެ.

ހާދިސާގައި އިތުރު އެތައް ބަޔަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ހަމަލާދިން ދެމީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމަލާދިން މީހުނާއި ހަަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ވަނަވަރު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް އާއްމު ނަމަވެސް މިބާވަތުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ޢާއްމެއް ނޫނެވެ. 

ހާދިސާ ހިނގި ސްކޫލަކީ ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑްރީ ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލެކެވެ. 

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައިކަން އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް