ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:16
ޓީސީ އާއި އަލްގާ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީސީ އާއި އަލްގާ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫޓިއުބް
ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކ
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް: ފަހަތުން އަރާ އެފްސީ އަލްގާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީއަށް
ޓީސީ ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ސެމީ އަށް ދަރުތުކޮށްފަ
ޓީސީ އޮތީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނައިގައި
ޓީސީ ވަނީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ފަހަތުން އަރާ ކިރިގިސްތާންގެ އެފްސީ އަލްގާ ބަލިކުރުމަށްފަހު، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު އެފްސީ އަލްގާއާ ވާދަކޮށް ޓީސީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރާ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި އަލްގާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓީސީންނެވެ. އެގޮތުން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީވެސް އެޓީމުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެފްސީ އަލްގާއިންނެވެ. މި ލަނޑު 36 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޓަސްނަލް އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ޓީސީން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އަލްގާގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ހިމެނެއެވެ.

ޓީސީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ލަނޑު އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއިން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން އިބްރާހިމް ވަހީދު އެވެ. މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓީސީ އެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ޓީސީ އަށް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) އަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

މެޗުގައި ޓީސީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ 69 ވަނަމިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެވާޓް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާޔާބުކުރީ އެފްސީ އަލްގާގެ ކީޕަރަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕް އޭގައި ކުޅުނު ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް