ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ބޯއިންގ

ގިނަ އެއަރލައިންތަކަކުން ބޯއިންގ 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓުތައް ގްރައުންޑް ކޮށްފި

  • އޮކްޓޯބަރ މަހު ވެސް ބޯއިންގ 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިފައިވޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 14:51 4,720

ޗައިނާ އިން ވަނީ އެތެރޭގެ އެއަރލައިންތަކަށް ވެސް ބޯއިންގ 737 މެކްސް 8 ގެ ބޯޓްތައް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގާފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާ އަށް ފަހު ގިނަ އެއަރލައިންތަކަކުން ބޯއިންގ 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓްތައް ގްރައުންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ނައްޓާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި 157 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިއީ ބޯއިންގ 737 މެކްސް 8ގެ ބޯޓަކަށް ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ދިމާވި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއަރގެ ބޯޓަކީ ވެސް މި މޮޑެލްގެ ބޯޓެކެވެ. ނައްޓާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު މި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 189 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އެއަރލައިންތަކުން އެ މޮޑެލްގެ ބޯޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިން އަދި ކޭމަން އެއަރވޭސް އިން ވެސް ވަނީ ބޯއިންގ 737 މެކްސް 8 ގެ ބޯޓްތައް ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ  އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓެން ދިމާވީ ވަކި މިވެނި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ނިންމަން އަދި އަވަސް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"މި ދެ ހާދިސާގައި ވެސް ހިމެނެނީ އަލަށް ގެންދެވުނު ބޯއިންގ 737 މެކްސް 8 ގެ ބޯޓްތައް އަދި އެކަން ހިގާނފައިވަނީ ނައްޓާލުމުގެ މަރުހަލާގައި، އޭގައި އެބަހުރި އެއް ގޮތް ކަންތައްތަކެއް،" ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޗައިނާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް