ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ފަހަތުން އަރާ ވަލޮޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރިހޯދައިފި

  • ވަލޮޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރިހޯދީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 09:23 1,938

ރެއާލް އަދި ވަލޮޑޮލިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ފަހަތުން އަރާ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ވަލޮޑޮލިޑްއާ ވާދަކޮށް ރެއާލުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވަލޮޑޮލިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ރުބެން އަލްކަރާޒް ފޮނުވާލި މި ޕެނަލްޓީ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ވަލޮޑޮލިޑްއިންނެވެ. މި ލަނޑު 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަނުއަރް ޓުހާމީއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް، ފުލުފުލުގައި ހަމަލާތައް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ނެޗޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަފައެލް ވަރާން ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ރެއާލުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. މި ލަނޑު 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރެއާލްއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޯނީ ކްރޫޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބެންޒެމާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ ކަސެމީރޯއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާ ވަލޮޑޮލިޑްއަށް ނެގިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ރެއާލުން ވަނީ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑު ބެންޒެމާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ލޫކަ މޮޑްރިޗްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 51 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ވަލޮޑޮލިޑް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 26 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް