އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ސާފް ވިމެން ޗެމްޕއިަންޝިޕް

ޤައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ސާފް ވިމެން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރު

  • ތަމްރީނުތައް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލުމަށްފަހު ޓީމް މިހާރު ނޭޕާލުގައި
  • ފުރަތަމަ މެޗު ޔޫއޭއީ ކާމިޔާބުކުރީ 0-2
  • ދެ ވަނަ މެޗު ނިމުނީ ޔޫއޭއީ އާއި ރާއްޖެ 1-1 އެއްވަރުވެގެން

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 10 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 23:50 2,636

ޤައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފުޓުބޯޅަ އަންހެން ޤައުމީ ޓީމް ސާފް ވިމެން ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލުމަށްފަހު ނޭޕާލަށް ގޮސްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ނޭޕާލްގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް ވިމެން ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ތަމްރީނުތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓީމް ޔޫއޭއީއަށް ގޮސްފައިވަނީ މާރޗްމަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އެއަށްފަހު މުބާރާތަށް ޓީމު ނޭޕާލަށް ގޮސްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.
ޔޫއޭއީގައި ފުރިހަމަ ކުރި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީމުވަނީ ޔޫއޭއީ އާއި ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗު ކުޅެފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 

ފުރަތަމަ މެޗު ޔޫއޭއީ ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދިވެހި ޓީމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ސަންފާ އިބްރާހިމްގެ ލިގަމެންޓް ވަނީ ހަލާކުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ސަންފާ އަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތަށް ރަނގަޅުކޮށް ޤައުމީ ޓީމް ވަނީ ދެވަނަ މެޗުން ޔޫއޭއީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާލާފައެވެ. މަރިޔަމް ރިފާ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު އެ މެޗު ނިމުނީ ޔޫއޭއީ އާއި ރާއްޖެ 1-1 އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް ސާފް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ އަމާޒަކީ ފައިނަލުގައި ކުޅެލުން ކަމަށް ގައިމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗް މުހައްމަދު އާތިފް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސާފް ވިމެން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ މި ފަހަރު ލައްވާލާފައި އޮތީ އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއާއި އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ދެވަނަ މެޗެގައި ހުކުރު ދުވަހު ނުކުންނާނީ ސްރީ ލަންކާއާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް