ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން

އަސްކަރީ ތޮފި އެޅި މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަަޅަން ޕާކިސްތާނުންް އެދެފި

  • ޕުލްވަމާގައި ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުންވަނީ ގޯސްވެފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 08:38 2,200

އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ތޮފި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާ އާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި - އޭއެފްޕީ

އޮސްޓްރޭލިއާ އާއެކު ކުޅު ކްރިކެޓް މެޗެއްގައި އިންޑިއާގެ ޓީމުން އަސްކަރީ ތޮފި ބޭނުން ކޮށްފައިވާތީ އެ ކަމަކީ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ވެއްދުން ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކަައުންސިލް(އައިސީސީ)އަށް ޕާކިސްތާނުން ގޮވާލައިފިއެެވެ.

އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަންޗީގައި ހުކުރު ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާއާ ބައްދަލުކޮށް ބަލިވި ވަންޑޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ޓީމް ތިބީ އަސްކަރީ ކެމަފްލާޖް ސްޓައިލުގެ ތޮފިއަޅައިގެންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑް، ބީސީސީއައިއިން ވަނީ، އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވަމާގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި ޕެރަމިލިޓަރީ ސިފައިންގެ 42 މީހުންނާ އެކުގައި ތިބި ކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން އެ ގައުމުން އެ މެޗުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އެ ޓީމު އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނޫ ކުލައިގެ ހެޑްގިއަރގެ ބަދަލުގައި އެ ތޮފި ކަން އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާއިން އެ ހަމަލާގެ ތުހުމަތު ޕާކިސްތާނުގެ މައްޗަށްކުރާއިރު އެ ގައުމުން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

"ދުނިޔެއަށް ފެނިއްޖެ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ތޮފީގެ ބަދަލުގައި އަސްކަރީ ތޮފި އަޅައިގެން ތިބިތަން.އައިސީސީއަށް މިތަނެއް ނުފެނޭތޯ؟" ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހް މަހުމޫދު ޤްރައިޝީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިކަން ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑު(ޕީސީބީ)ން ފެންމަތިކުރުމުގެކުރިން އައިސީސީން ފާހަގަކުރުމަކީ އެތަނުގެ ޒިންމާއެއް" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް