އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - މިސްރުގެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުން

މިސްރުން ހޯދަމުންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން މެލޭޝިއާއަށް ފާޑުކިޔުން

  • އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނބުރާ މިސްރަށް ފޮނުވާލުމުން އެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައި
  • މިސްރުގެ ރައީސް ސީސީގެ ވެރިކަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ ޖަލަަށްލާފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 9 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 11:36 1,881

މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް-ސީސީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާޙު އަލް-ސީސީއަށް ފާޑުކިޔާ ހަތަރު މީހަކު މެލޭޝިއާއިން ހައްޔަރުކޮށް އަނބުރާ މިސްރަށް ފޮނުވާލަން އުޅުމުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން މެލޭޝިއާއަށް ރައްދުވެއްޖެއެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ނިންމުމަށް ފާޑުކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނބުރާ މިސްރަށް ފޮނުވާލުމުން އެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކާ ޙިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިސްރުގެ ހަތަރު މީހުންގެ މައްސަލައިގައި މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަނީ އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ އެ ގައުމުގެ "ސޮސްމާ" އެކްޓްގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސޮސްމާއަކީ "ދަ ސެކިއުރިޓީ އޮފެންސަސް (ސްޕެޝަލް މެޝާރޒް އެކްޓް)ގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ހާރިޖިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މެލޭޝިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއަށާއި ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން، ޔޫނިއަން އޮފް އެން.ޖީ.އޯޒް އިން ދަ އިސްލާމިކް ވަރލްޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދް އައްޒާމް ވަނީ ސަރުކާރަށް އެންގުމަކާ ނުލާ އެ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މިސްރުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް ސީސީގެ ރައީސްކަމުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސީސީ މިސްރުގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވީ މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައިތާ އަހަރެއް ފަހުންނެވެ. ސީސީއަކީ އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޣާވާތް ކުރި އިރު ސިފައިންގެ ވެރިޔާއެވެ. އަދި އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ހައްޔަކުރުކުރެވުނު ސިޔާސީ ހައްޔަރީންގެ އަދަދު 60000އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް