ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އެމެރިކާގެ ސެނެޓު

ވަލީއަހުދު ސަލްމާނަކީ ސީދާ ގޭންގްސްޓާރެއް: އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން

  • ސެނެޓަރުން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ސައުދީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ހުށައެޅުއްވި އަބީޒޭދްއާއި ސުވާލުކުރައްވަމުން
  • މީގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރެޓު ސެނެޓަރުންނާއި ޓްރަމްޕްގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ސެނެޓަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 7 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 23:57 2,218

ސެނެޓުގެ އަޑު އެހުމުގައި އަބީޒޭދް ސެނެޓަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްްވަނީ - އޭއެފްޕީ

ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ސީދާ ގޭންގްސްޓާރެއް ކަންތައް ކުރާ ގޮތައް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށައެޅުއްވި ބޭފުޅާ ކަމުގައިވާ، ކުރީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ޖޯމް އަބީޒޭދްއާއި ސުވާލުކުރައްވަމުން ސެނެޓަރުން ވަނީ ވަލީއަހުދުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރަށް ވުރެ ހަރުކަށިވާން ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. އަދި ސައުދީން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހާއްސަކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙަޝޯގީގެ މައްސަލައާއި ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލައިގައި، ސައުދީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެތޯވެސް އަބީޒޭދްއާއި ސެނެޓަރުން ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ސެނެޓުގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޖޯން ރިޝްކް ވިދާޅުވީ ސައުދީއާ އެކު ގުޅުން ބޭއްވުން މުހިއްމު ނަމަވެސް، އެ ގުޅުން ގާއިމުކުރަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާއިން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަބީޒޭދް ވިދާޅުވީ ސައުދީއާ އެކު އޮތް ގުޅުމަކީ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ގުޅުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ސައުދީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބީޒޭދްއާއި ސެނެޓުން ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ޙަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބްރީފިންއެއް ދިންތާ ދެ ދުވަސް ނުވަނީހެވެ. އެ ދުވަހުގެ ބްރީފިންއަށް ފަހުވެސް ސެނެޓަރުން ވިދާޅުވީ ޙަޝޯގީ މަރާލަން އަމުރު ކުރީ ވަލީއަހުދު ކަމާއި މެދެ ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރެޓު ސެނެޓަރުންނާއި ޓްރަމްޕްގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ސެނެޓަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖަމާލް ހަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އަމަލުގައި ވަލީއަހުދުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވާކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސޫ އިދާރާއިން ވަނީ މި ކަމުގައި ވަލީއަހުދުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް