ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - އައިޓިބީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

  • ސަރުކާރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 18:46 3,497

ނައިބު ރައީސް އައިޓީބީ ފެއަރ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްޕީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޖަރުމަންވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ކުރިއަށްދާ އައިޓީބީ ފެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ފެއަރ މިހާތަނަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ ދޭތެރެގައި މީހުން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މެހެމާންދާރީ އެ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ބޭރު މީހުން ދެކެމުންދިޔަ ގޮތް މުޅިން ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ދާއިރާގައި ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އިންޑަސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޕާޓްނާރުން އެއްކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިން އެބަޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރީތި ތިމާވެށި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވާ ގުދުރަތީ ހަދިޔާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ބޭނުން ހިފަން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރީތި މަންޒިލެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. އިންޑަސްޓްރީ އާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ،" ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުން ފެއަރގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދިޔުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އައިޓީބީ ފެއަރއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއަރއެވެ. މި ފެއަރ އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް