އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސްރީ ލަންކާ

ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއެކު ލަންކާގައި ވެހިކަލްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

  • 800 ސީސީއިން ދަށުގެ ވެހިކަލްތަކުންވަނީ 150،000 ރުޕީސް އުފުލިފަ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 7 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 07:25 3,988

ޓެކްސް ނެގުމަށްފަހު އަގުވަނީ 150،000 ރުޕީސްއާއި 600،000 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބޮޑުވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޖީނު ލީ އެއްގަމު އުޅަނދުން ނަގަން ނިންމާފައިވާ އެކްސައިޒް ޑިއުޓީއާއި ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ލަގްޒަރީ ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުން އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަގު އެވެރެޖްކޮށް 150،000 ރުޕީސް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ވެހިކަލް އިމްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ރަންޖަން ޕީރިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލުން ޓެކްސް ނެގުމަށްފަހު އަގުވަނީ 150،000 ރުޕީސްއާއި 600،000 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި 800 ސީސީއިން ދަށުގެ ސުޒުކީ އަލްޓޯ، ދައިހަޓްސޫ މިރާ، ފަދަ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ 150،000 ރުޕީސް އުފުލިފައެވެ.

އިންޖީނު ކެޕޭސިޓީ 1000  ސީސީއިން ދަށުގެ ޓޮޔޯޓާ ވިއޯސް،ޓޮޔޯޓާ ޕެސޯ ފަދަ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ 250،000 ރުޕީސްއާ ހަމަައަށް އުފުލިފައެވެ.

އިންޖީނު ކެޕޭސިޓީ 1300  ސީސީއިން ދަށުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ 500،000 ރުޕީސްއާ ހަމަައަށް އުފުލިފައެވެ.

އިލެކްޓްރިކް އުޅަނދު ފަހަރުގެ ތެރެއިން 70 ކިލޯ ވޮޓްގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އިމްޕޯޓް ޓެކްސްވަނީ 175،000 ރުޕީސް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އިލެކްޓްރިކް އުޅަނދުފަހަރު ނުވިކޭތީ އަޅުގަނޑުމެން އެ އެތެރެއެއް ނުކުރަން.ބާރަށް ނުވިކޭ އެއްޗަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރުމަކީ ބޭކާރު  ކަމެއް. ޓެކްސް ކުޑަކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ޖެހޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން" ޕީރިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް