އަންގާރަ 21 މެއި 2019
02 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 16
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ - ޕާކިސްތާން

އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ނުތަނަވަސްކަން: ޕާކިސްތާނުގެ އިތުރު އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވައިފި

  • ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން މިފަހަރު ގޯސްވެފައިވަނީ ޕުލްވަމާގައި ދިން ހަމަލާއަށްފަހު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 4 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 09:04 1,489

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން އެޅިފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ހޯމަ ދުވަހު އުވާލާނެ -

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއެކު ޕާކިސްތާނުން އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އެއްކޮށް ނިމުމަކަށް ނުގެނެސް އިތުރު ބައެއް އެއާޕޯޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ އިރުމަތީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ލާހޯރްގެ އައްލާމާ އިގްބާލް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް، ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މި އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ކަރާޗީ، ކުއެއްތާ، ޕެޝާވަރު އަދި ވެރި ރަށް އިސްލާމް އާބްދުގެ އެއާޕޯޓް ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެވެ.

އިތުރު އެއާޕޯޓްތައް ކަމަށްވާ ގިލްގިތް ބަލްޓިސްތާން، ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސް އަދި ސިންދު ސަރަހައްދުގެ އެއާޕޯޓްތައްް އާދީއްތަ ދުވަސް ނިމިގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެ ގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވަނީ ވައިގެ އުދުހުންތައް މަނާކުރެވިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1 ޖަހާއިރުއެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ނުތަނަަވަސްކަން އުފެދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުދުހުންތަކާއި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ހުއްޓާލައި ދަތުރުކުރާ މަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ދެ ގަައުމުގެ މެދުގައި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ފެށިދާނެކަމުގެ ބިރަށެވެ.

އެއްގައުމު އަނެއްގައުމެއްގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ހަމަލާ ދީފައިވާއިރު ޕާކިސްތާނުންވަނީ އިންޑިއާގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓާލައި ޕައިލެޓަކު ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ސުލްހައިގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ޕައިލެޓްވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ގޯސްވީ އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވަމާގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިންޑިއާ ޕެރަމިލިޓަރީ ސިފައިންގެ 42 މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އިންޑިއާ އިން ވަނީ މި ހަމަލާ ދިން ޖައޭޝް ޖަމާއަތަށް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޕާކިސްތާނުން މި ވާހަކަތައް ދޮގުކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް