ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ނެޓްބޯލް މުބާރާތް

އިންޓަ އޮފީސް ނެޓްބޯލް މުބާރާތް: ކުއާޓާ އަށް ދިޔަ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

  • މިއަހަރު ތެރޭ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި
  • ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީން އެމްއޭސީއެލް އާއި އާސަންދަ ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފަ

ކ. މާލެ | 19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:28 | 1,794

އިންޓަ އޮފީސް ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އިން ޓީމުތައް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އިން ޖާގަ ލިބުނީ އިމިގްރޭޝަން، ޕޮލިސް، އެމްއެސްސީ، އުރީދޫ، މީރާ، އެސްޓީއޯ، އާސަންދަ އަދި އެމްއޭސީއެލް އަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ކުއާޓާގައި ބައްދަލުކުރަނީ އިމިގްރޭޝަން އާއި ޕޮލިސް އަދި އެމްއެސްސީ އާއި އުރީދޫ އެވެ. ތިން ވަނަ ކުއާޓާ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެސްޓީއޯ އާއި މީރާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި ބައްދަލުކުރާނީ އާސަންދަ އާއި އެމްއޭސީއެލް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީން އެމްއޭސީއެލް އާއި އާސަންދަ ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފިރިހެން ޓީމުތަކަކީ ކްލަބު އާސަންދަ، ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަންހެން ޓީމުތަކަކީ ކްލަބު އާސަންދަ، ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)، ދިރާގު، ކްލަބު އިމިގްރޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް، މީޑިއާ ނެޓް، ޕޮލިސް ކްލަބު، އުރީދޫ، ސިމްޑީ އަދި ޓީމް އެސްޓީއޯ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިތުރުން ވެސް ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މިއަހަރު ތެރޭ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފަ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން މިފަހަރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުބާރާތަކީ މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކްސް ނެޓްބޯލް މުބާރާތެވެ. މިއީ ދެ ޖިންސުގެ ކުޅުންތެރިން އެއްކޮށް ކުޅުމަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.