ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:08
އީދިގަލި ކިޅީގައި ލަކުޑިން ހެދި ތަނަށް ސައިކަލު އެރުވުމަށްފަހު ނެގި ފޮޓޯ
އީދިގަލި ކިޅީގައި ލަކުޑިން ހެދި ތަނަށް ސައިކަލު އެރުވުމަށްފަހު ނެގި ފޮޓޯ
ޓްވިޓަރ
އީދިގަލި ކިޅި
އީދިގަލި ކިޅީގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިހުރި ތަނަށް ސައިކަލު އެރުވި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަމަށް
 
އީދިގަލި ކިޅީގައި ސަލާމަތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފެންސްތައްވެސް ބައެއް މީހުން ހަލާކުކުރޭ: އީޕީއޭ
 
283 ހެކްޓަރު ހިމެނޭ އީދިގަލި ކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރީ 2004 ވަނަ އަހަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އީދިގަލި ކިޅީގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށް ސައިކަލުތަކެއްގައި ގޮސް އެތަނަށް އެރި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން މި މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ވިދާޅުވީ އީދިގަލި ކިޅީގައި ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުރިތަންތަނަކީ ސައިކަލް އަދި ޕިކަޕް އެރުވުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަން ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ތަންތަނަށް އިހުތިރާމްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އީޕީއޭ އިން ބުނީ އެ މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނައީމް ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ބޭންކް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ ގުޅިގެން އެ ތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގައި ސަލާމަތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފެންސްތައްވެސް ބައެއް މީހުން ހަލާކުކޮށް އަދި އެތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ މީހުން ނުތިބޭ ގަޑީގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނައީމް ވިދާޅުވީ އީދިގަލި ކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި، އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުށް އަބަދު މީހުންނަކަށްވެސް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ރައްޔަތުން ހޭލުންތެރިވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އައްޑޫ ރައްޔަތުން ފަހުރުވެރިވާންޖެހޭ އެތަނަށް ގެއްލުން ނުދީ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އީދިގަލި ކިޅީގެ ސަލާމަތީކަންކަން އެބަ ބަލާ. މީހަކު ނުހުންނަ ގަޑީގައި ގެއްލުންދޭ. އައްޑޫ ރައްޔަތުން އެތަން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ. ފެންސްތައްވެސް ބައެއްފަހަރު ހަލާކުރޭ. އެއީ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް – ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްލަ 283 ހެކްޓަރު ހިމެނޭ އީދިގަލި ކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރީ 2004 ވަނަ އަހަރެވެ. ބޭރުގެ އެހީގައި އީދިގަލި ކިޅިއަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ސަހަރައްދުގައި ހިމެނޭ ލަކުޑިން ހަދާފައިހުންނަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި، ކުނި އެޅުމާއި، ގަސްގަހާގެއްސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ އާއްމުކޮށް ހިނގަމުން އަންނަ ކަންކަން ކަމަށް ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އިތުރު މައުލޫމާތެއް ދެވެން އަދި ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް