އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގާޑިއޯލާ

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސިޓީގެ ޖީސަސް އަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅެވޭނެކަމެއް ނޭނގޭ: ގާޑިއޯލާ

  • ސީޒަނުގައި ދެން އިތުރަށް ޖީސަސް އަށް ކުޅެވޭނެކަމެއް ނޭގޭ: ގާޑިއޯލާ
  • އުންމީދަކީ ޖީސަސް އަވަހަށް ފިޓްވެ ޓީމާ ގުޅުން: ގާޑިއޯލާ

ކ. މާލެ | 19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 04:22 | 3,112

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ - ގޫގުލް

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއަށް މި ސީޒަނުގައި ދެން އިތުރަށް ކުޅެވިދާނެކަމާމެދު ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޖީސަސްގެ އަނިޔާއާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށާއި، މި ސީޒަނުގައި ދެން އިތުރަށް އޭނާއަށް ކުޅެވޭނެކަމެއްވެސް ނޭގޭ ކަމަށެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޖީސަސްގެ ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އުންމީދަކީ އަވަހަށް ފިޓްވެ ޓީމާ ގުޅުން ކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ކްލަބް ޕަލާމެރަސް އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި ޖީސަސް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 83 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާ މިދިޔަ އަހަރު ގުޅި އެޓީމަށް ކުޅުނު ހަ މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޖީސަސް ވަނީ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެ މިވީތަނަށް އެޓީމަށް ފަސް މެޗު ކުޅެދީ ތިން ލަނޑޫ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަނިޔާވުމުގެ ކުރިން ސިޓީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް އޭނާ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.