ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:21
ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2017 ގައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2017 ގައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޫތް އެކްސްޕޯ
ހުޅުމާލޭަގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދަދޭނަން: މިނިސްޓަރ ސައީދު
 
ޔޫތް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ވަނަވަރު ހިފައިގެން ދިއުމުން ވަގުތުން ވަޒީފާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަށް

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބެނީސް ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ސަޢީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، "ޔޫތް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޔޫތް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ވަނަވަރު ހިފައިގެން ދިއުމުން ވަގުތުން ވަޒީފާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ފެއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަމަޖެހިގެން މިދިއައީ މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެމީހުން އެންމެ ބޭނުންވެގެން ތިބީ ވަޒީފާއަށް ކަމުގައި އެކަމަނާއަށް ދަންނަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުންގެ ދެންނެވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވައި އެކަމަނާގެ އިސްނެންގެވުމަށް މިފެއާ އިންތިޒާމުކުރެވިގެން މިދިއައީ" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ކުރިއެރުމުގައިވެސް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުން މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ވެސް މިހާރު ފެންނަމުން މިދަނީ ހަމަ އެ މަންޒަރު ކަމަށާއި މީ މި ޤައުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑުު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ވަޒީފާއަކީ ވެސް އަބުރުވެރި، ޤަދަރުވެރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ކުރިމަތިލާ ޒުވާނަކަށް ވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ލިބެން އޮތް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ދޫކޮށްނުލައި ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މިނިސްޓަރު ސައީދު ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް