ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:10
ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލުމަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް
ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލުމަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ކުނީގެ މައްސަލަ
މާލޭގެ ޒޯން ދޭއް އަދި ތިނަކުން ކުނި އުފުލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލުމުގާ މާލެ އެއްކޮށް ކަވަރ ކުރެވޭނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
ކުނި އުފުލުމައްޓަކާ 240 ކިލޯ ގްރާމްގެ ތަކެތި އުފުލޭ 20 ޓްރައިސައިކަލެއް ވަނީ ގެނެސްފަ
 
ޒޯން 2،3 ގެ ކުނި އުފުލަން ފަށާނީ މާރޗު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު

ޒޯން ދޭއް އަދި ތިނެއްގެ ގޭބީސީތަކުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް ކުނި އުފުލުމުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މާލެ 10 ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ކުރަމުންދާ އިރު މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ޒޯން ދޭއް އަދި ތިނަކުން ކުނި އުކާލުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފުއާދު ވިދާޅުވީ، ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް މާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އިރު ޒޯން ދޭއް އަދި ތިނެއްގެ ކުނި އުފުލުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ޒޯނުން ރަސްމީކޮށް ކުނި އުފުލަން ފަށާނީ މާރޗު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ހަމައެކަނި ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޒޯން އެކެއްގެ ސަރަހައްދުގައެވެ. ޒޯން އެކެއްގައި ހިމެނެނީ ހެންވޭރުން ކަލާފާނު ސްކޫލާއި އަޑިޕާކު ސަރަހައްދެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ޒޯން ދޭކަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގަށްވާ ޓީވީ ކޮށި ސަރަހައްދެވެ. އަދި ޒޯން ތިނަކީ ހެންވޭރު އިރުމައްޗަށް، މަޖީދީ މަގާ ވީ ފަޅިއެވެ.

މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި އުފުލުމައްޓަކާ 240 ކިލޯގެ ތަކެތި އުފުލޭ 20 ޓްރައިސައިކަލާއި 2.5 ޓަނުގެ ތަކެތި އުފުލޭ 10 ކޮމްޕެކްޓް ޓްރަކް ގެނެސްފައި ވެއެވެ.

ޓްރައިސައިކަލް ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަނި ގޯޅިތަކުގައި ކުނި އުފުލުމަށް ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކުނި އުފުލުމަށް އިތުރު އުޅަނދުތައް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވެމްކޯ އިން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން 1.5 ޓަނުގެ ކޮމްޕެކްޓް ޓްރަކާއި ޑަންގް ޕިކަޕް ގެނައުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

މާލޭގައި ކުނި އުފުލުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ކުރަމުންދާ އިރު ގެއަކުން ވަކިން ކުނި އުފުލާ ނަމަ 150ރ. ގެ ފީއެއް ނަގައެވެ. އަދި ވަކި ވަކި ބިލްޑިންތަކުން އެއްކޮށް ކުނި ނަގާ ނަމަ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކުން 100ރ.ގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

މާލޭގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ހައްލުތަކެއް ނުހޯދި އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ އިރު މީގެ ކުރިން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޓަޓުވާއާ ހަވާލުކޮށްގެން ވެސް ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފެށިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެތަށް ދުވަހެއްވީ އިރުވެސް އެ މަސައްކަތް ނުފެށިފައިވުމުން އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް މިހާރު އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވެމްކޯއާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް