ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 18:07
ކަނޑުގަދަ ދުވަހެއްގައި ދޯންޏެއް ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ
ކަނޑުގަދަ ދުވަހެއްގައި ދޯންޏެއް ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ރާއްޖޭގެ މެދުތެރެއާއި ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކަނޑުގަދަވުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ: މެޓް
 
ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ

ރާއްޖޭގެ މެދުތެރެ އާއި ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ މެދުތެރެ އާއި ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑި އިރަށް މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ.

އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ގަޑިއަކު ހަތް މޭލާއި 17 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 35 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރާއިގަ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފައިވާ އިރު ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދައެރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، އެކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ވެސް އެދިލައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް