ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 14:27
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ބަންގްލަދޭސް މީހާ--
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ބަންގްލަދޭސް މީހާ--
ގޫގުލް
ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދުން
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އޮރިޔާން ދެއްކި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ
 
އޭނާ ހޯދަނީ ތ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގާ ތަހުގީގަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އޮރިޔާން ދެއްކި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ބިދޭސީއަކު ހޯދަށް ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ ތ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން (27އ) ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އަފްޒަލް ހޮސެން ހޯދަމުންދަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޮރިޔާން ދެއްކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށާއި އޭނާ އާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓަލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 7791854 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

ކުޑަކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާއީ ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ބިދޭސީން ހޯދަން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފުލުހުން އިއުލާން ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގައި އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެއެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް