ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 08:08
މާފަންނު ހުނޅަގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް
މާފަންނު ހުނޅަގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސުރުޙީ
އަދިވެސް ދޫކުރަނީ އެމްޑީޕީން އަޅަން ފެށި ފްލެޓްތައް: ފަލާހް
 
ބޭސްފަރުވާއިން ސަލާމްޖެހުން ނައްތާލީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން
 
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ދޫކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ބިނާކުރަން ފެށި ފްލެޓްތައް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުނޅަގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ފަލާހް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ބާޢާވާތަކުން ވައްޓާލިތާއި ފަސް އަހަރު ވީ އިރުވެސް، މިއަދާ ހަމަޔަން ވެސް ދީފައި ހުރީ  ފްލެޓް ދޮންބެ ބިންގާ އެޅި ފްލެޓްތަށް" ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭއިން މިހާރު ވެސް ދޫކުރަނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ބިންގާ އެޅި ފްލެޓްތައް ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލާހް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަން އޯގާތެރި ހިތަކާއެކު ކަންކަންކޮށް ދިނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމެވެ. ބޭސް ސިޓީ ހިފައިގެން ސަލާންޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ވެސް އެމްޑީޕީން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓް ދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމްޑީޕީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަން ހޯދައިދިން ސަރުކާރެއް، މިސަރުކާރުން ވީ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދައިދީފައެއް ނެތް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން" މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު އެމަނިކުފާން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެލެއްވި ވައުދުތައް ފުއްދިފައި ނުވާކަމަށާއި މަސްވެރިންނަން ދޭން ބުނި 10،000 ރުފިޔާގެ އެލަވެންސާއި ދަނޑުވެރިންނަން ދޭން ބުނި އެލަވެންސް ވެސް ނުލިބޭކަން ފަލާހް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް