ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައްޖެ - މެލޭޝިއާ

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ދައުވަތު ދެއްވައިފި

  • ޑރ. މަހާތިރަށް ދައުވަތު ދައްދުކޮށްދެއްވީ ރައީސް މައުމޫން
  • ޑރ. މަހާތިރު ވަނީ ދައުވަތު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާފަ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 15 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:15 3,735

ރައީސް މައުމޫނާއި އާއި އެމްއާރްއެމްގެ އިސް ފަޜާތްތައް ޑރ. މަހާތިރާއިއެކު - އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޓުން ޑރ. މަހާތިރް ބިން މުޙައްމަދު ރާއްޖެއަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އެމަނިކުފާނަށް ދައުވަތު އަރުއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑއިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވައި ރައީސް ސޯލިހު ފޮނުއްވެވި ސިޓީފުޅު ޑރ. މަހާތިރަށް ރައްދުކުރެއްވީ، ޑރ. މަހާތިރުގެ ދަޢުވަތުފުޅަކަށް މެލޭޝިއާއަށް މިހާރު ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވި ދައުވަތު މަހާތިރް ވަނީ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. މަހާތިރާއި ރައީސް މައުމޫންގެ މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، ދިވެހިންނަށް ދަތިވެފައިވާ ވިސާގެ މައްސަލަ ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ޑރ. މަހާތިރާއި ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޗެނަލްއިން މަސައްކަތްކޮށް، އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ޑރ. މަހާތިރް އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފެދިފައިވާއިރު، އިސްލާހަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ. މަހާތިރަށް މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް އަލިއަޅުވާލާ، ރާއްޖެ އައި މެލޭޝިއާއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައި މިވަނީ ވަރަށްވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއްކަން ޑރ. މަހާތިރް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނާއި ޑރ. މަހާތިރު ވަނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި، ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫންގެ އަރިހުގައި މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީނާއި އައިމިނަތު ނާދިރާވެސް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް