raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސިދާތް މަލޯތްރާ ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތަ؟
 
މިއީ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,783
ކ. މާލެ |
16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:40
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސިދާތު މަލޯތްރާ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. 

 

ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ އިނުމަށްފަހު ރީތި އަގޮޓިއަކާއެކު ސިދާތު ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސްކުރާ މި ވީޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވާއިރު، މިއީ ސިދާތު އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކުއްލި ހައިރާންކަމެކެވެ.


ސިދާތުގެ ފޭނުންގެ ހިތުގައި ތަފާތު އެކި ސުވާލުތައް އުފެދެން ފަށާފައިވަނީ، އޭނާ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، ޕްރިޔަންކާއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސްކުރީތީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބެލުންތެރިން ހައިރާން ކުރުވި މި ވީޑިއޯ އަކީ އިންޑިއާގެ ޖްވެލެރީ ބްރޭންޑްއެއްގެ އިޝްތިހާރެކެވެ.

 

އެ ވީޑިއޯއާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ފެތުރެމުންދާއިރު މި ވާހަކަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިދާތު ވަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް ޓެގްކޮށް ޓްވީޓެއްކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ސިދާތްވަނީ އެންމެން އެ ދެތަރިންގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕްރިޔަންކާ އާއެކޭ ބުނެވުނީތީ ފަޚުރުވެރިނުވޭތޯ ބުނެ ސުވާލުކޮށްފައިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ސިދާތުގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެމުން ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ލޯބި ކަމެއް ކަމަށާއި މީހުން ދައްކަމުންދަނީ އޭނާ އާއި އަގޮޓީގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް