ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މާލެ އޭރިއާގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ!

  • އަލަށް އަޅާ ސްކޫލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ ފަސް އަހަރަށް ބަހާލެވިގެން

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 06:31 2,075

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ - ޓްވިޓަރ

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ގޮތުން މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް އާ 10 ސްކޫލެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވާދިނުން އެއް ދަންފަޅި އަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހެދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހާމަކުރުމަށް ވިލިމާލޭ މުހިޔުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލުތައް އަޅަންޖެހެނީ އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް ކްލާސްރޫމުތައް ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

އެއްދަންފަޅިއަށް ސުކޫލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްއެއް ހަދައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން އެއް ދަންފަޅިއަށް ސުކޫލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް 288 ކްލާސްރޫމް ބޭނުން ވެއެވެ. އެއީ 10 ސްކޫލެވެ. އެ ސްކޫލްތަކުގައި 47 ސައިންސް ލެބާއި 28 ލައިބްރަރީ އާއި 42 އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމާއި 22 ސްޓާފް ރޫމްގެ އިތުރުން 57 ބަދިގެ ބޭނުންވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަލަށް އަޅާ ސްކޫލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ ފަސް އަހަރަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށެވެ. އެ ތަންތަން ޑިޒައިންކުރާނީ އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސްކޫލުތައް ބެލުމަށް ފަހު އެ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ސްކޫލްތަކުގައި އިތުރު އެހީގެ ނިޒާމުކުރާނެ ގޮތްތައް އެކުލަވާލައްވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް