ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އިންޑިއާގެ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 13:08 3,554

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންޑިއާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުސް އިންޓަނޭޝަނަލްއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ ހާޒިރުކުރަން ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުވާލު ހިމެނޭ ނޯޓިސް

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ "އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖެ ހިފިދާނެ" ކަމަށާއި އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެގެން ރާއްޖެ ހިފަން އުޅޭނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރާނެ ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އިންޓަވިއުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލަށް އިހްތިރާމްކޮށް، އެކުވެރިކަމާއެކު އުޅޭ ދެ ޤައުމުކަމާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހައިބަތު ކިތަންމެ ބޮޑުކަމުގައި ވިޔަސް ދެ ޤައުމު އަބަދު ވެސް، ދެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. .

މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިން ބައެއް އުނިކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އޮޅޭ ގޮތަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތަކަކީ ޤައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގެއްލުވާލުމަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކުރާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވަނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިންޓަވިއު އާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް