އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މާވަހަރު

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޮވި އެންމެ ބޮޑު މާވަހަރުގެ ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ

  • އަހުމަދު މަނިކު ހޮވާފައިވަނީ 82 ކިލޯގެ ހުދަންބަރު މާވަހަރެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 09:12 2,350

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޮވި އެންމެ ބޮޑު މާވަހަރު ފީވަކަށް އަރުވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ށ. ފީވަކު އަހުމަދު ހަސަން ހޮވި ހުދަންބަރު މާވަހަރުގެ ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. 

އަހުމަދު ހަސަން ބުނީ އޭނާ ހޮވި 82 ކިލޯގެ މާވަހަރު ޓެސްޓު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އަންނަން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެ. މިހާރު ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ޓެސްޓު ކުރަން ބޭރަށް ފޮނުވާފައި" އޭނާ ބުންޏެވެ. 

އަހުމަދު މަނިކަށް މާވަހަރު ފެނިފައިވަނީ އޭނާ އެކަނި މަސްބާނަން އުޅެނިކޮށެވެ. މާވަހަރު ފެނުމާއެކު އެ ނުނެގިގެން ވާގަނޑެއްގައި ކަފުޖަހައިގެން ރަށަށް ގެނައީ ކަމަށް އަހުމަދު ހަސަން ބުންޏެވެ.

އަހުމަދު ހަސަން ހޮވި 82 ކިލޯގެ މާވަހަރު 

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުދަންބަރު މާވަހަރެއް އުޅެނީ ގްރާމެއް ގާތްގަނޑަކަށް 35 ޑޮލަރަށެވެ. އެއީ ކިލޯގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ކިލޯއެއް 35،000 ޑޮލަރެވެ. އެހެންކަމުން 82 ކިލޯގެ މާވަހަރުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް