ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ނައިބު

ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ނައިބުކަން ޝިމާޒް

  • ޝިމާޒަކީ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއެއް، އަދި އެނަލިސްޓެއް

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 01:03 2,578

ސ. ހުޅުދޫ ބްލޫބެލް، ޝިމާޒު އަލީ - ފޭސްބުކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ލެއްވީ ސ. ހުޅުދޫ ބްލޫބެލް، ޝިމާޒު އަލީ (ޝިމާއްޓޭ) އެވެ. ޝިމާޒު އަލީ ކޮމަންވެލްތް މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިއެއް އަދި އެނަލިސްޓެކެވެ. ކުރީން އޭނާ ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމް ވެސް ޝިމާޒް ފުރުއްވެވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް