އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މިފްކޯ

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަނީ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ: މިފްކޯ

  • އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 00:47 1,393

ފެލިވަރު މަސްފެކްޓްރީގައި މަސްބަންދު ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ.ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަ ވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ހިންގާ ތަނަކަށް ވީހިނދު އެތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑު ތަކެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފެލިވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއިންބުޔުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ތައްޔަރު ކުރާ ތަންތަނާއި، ބޭނުންކުރާ ވަށީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުހޯދާ ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް