ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރުން

ކާޑުގެ އަގު ހަމަހަމަ ކުރުމަށް މަޖޫރީ ފީ އާއި ނާލު އެސްޓީއޯއިން ދޭން ނިންމައިފި

  • ރަށްރަށުގައި ކާޑު ވިއްކާނީ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:32 3,992

ފިހާރައަކަށް ކާޑު ބާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކާޑު ވިއްކާ އަގު ހަމަހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ނާލާއި މަޖޫރީ ފީ އެސްޓީއޯއިން ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. 

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ކާޑުގެ އަގުތައް ހަމަހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅި މި ފިޔަފަޅުގެ ދަށުން ކާޑު ވިއްކާނީ އެސްޓީއޯއިން ކަނޑައަޅާ އެޖެންޓުންތަކެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވި އެޖެންޓުންނަށް ވުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނާލާއި މަޖޫރީ އަށް ހިނގާނެ ޖުމުލަ އަގު އެނގޭނީ އެޖެންޓުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެޖެންޓުންނަށް ވުމުގެ ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ފާމަސީތަކުން ދޫކުރަން ފަށާނެ އެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ކާޑުގެ އަގު އެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ނާލާއި މަޖޫރީ ފީއަށް ހިނގާނެ ލަފާކުރެވޭ ހަރަދެއް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ހަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަނީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލްތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކާޑުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ހެޔޮކުރެވޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 1 އިން ފެށިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް