ބުރާސްފަތި 23 ޖެނުއަރީ 2020
5 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 28
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

  • 1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުރޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:58 2,651

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަހުގެ ތަފާތު ރަހަތާއި އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ހިތް ގައިމް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިނީ ސެންޓަލް މޯލްގައެވެ.

 

މި ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސައިމަން އެވެ.

 

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މިފަދަ އައު ބްރޭންޑްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

 

1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުންނައިރު މިއީ މަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގިނަ ރަހަތަކާއި އެކު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ލިބިގެންދާނެ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް