ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

  • 1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުރޭ

ކ. މާލެ | 16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:58 | 2,996

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަހުގެ ތަފާތު ރަހަތާއި އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ހިތް ގައިމް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިނީ ސެންޓަލް މޯލްގައެވެ.

 

މި ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސައިމަން އެވެ.

 

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މިފަދަ އައު ބްރޭންޑްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

 

1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުންނައިރު މިއީ މަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގިނަ ރަހަތަކާއި އެކު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ލިބިގެންދާނެ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.