raajjemv logo
ދިވެހި ލަވަ
ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ!
 
ލަވައިގެ ލިރިކްސް ހަދާފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު
 
ލަވަ ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,532
ކ. މާލެ |
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:15
އިބްރަހިމް އަލީ އަދި ޝިޔާޒާ މުހައްމަަދު
ޓްވިޓަރ

ލަވައަކުން ލޯބިވާކަން ބުނެލުމަށް ރީތި ލޯބީގެ ލަވައެއް މި މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

" ލޯބިކަން" މި ނަމުގައި ހުސައިން މުނައްވަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ލަވައިގައި ފެނިގެން ދާނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަލީ ( ކުޑައިއްބެ)  އާއި މި ދާއިރާއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްވަ އަންހެން ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ ޝިޔާޒާ މުހައްމދު އެވެ.

 

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ލޯބީގެ ޚާއްސަ ދުވަހެއް ވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން "ލޯބިކަން" މި ލަވަ ހާއްސަކޮށްލަނީ ލޯބިވާކަން ލަވައެއް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިޔާއަށް އެންގުމަށް ކަމަށް ހުސައިން މުނައްވަރު ބުންޏެވެ.

 

ލޯބީގެ މި ރީތި ލަވައިގެ ލިރިކްސް ހަދާފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު އެވެ.

 

މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް މި ލަވަ ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިލަވައިގެ ލޯބިކަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ހުސައިން މުނައްވަރު ބުންޏެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އިއްބެ ވަނީ "އެދެމޭ ކަލާޔާ" އިން ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތް ފަތަހަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް