ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:36
ސްރީލަންކާ ސިފައިން
ސްރީލަންކާ ސިފައިން
ގޫގުލް
ސްރީ ލަންކާ
އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު 546 ސިފައިން ސްރީ ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ހަވާލުވެފައި

ސްރީ ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅޭ 546 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ނިކުތުމުން، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން މަސައްކަތްފެށިފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ އަދަދެވެ.

ޚިދުމަތަށް ފިލާފައިވާ ސިފައިން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ، އެފަދަ މީހުން އަމިއްލައަށް އަމާންދީ ސިފައިންގެއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ދިން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުހުލަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

އެއްދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ މީހުން، 546 މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ބްރިގޭޑިއާ ރޯޝަން ސެނެވިރަތްނެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވެފައެވެ.

1983 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި މަދުވެގެން 100،000 މިހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް