ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:32
އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ދެ ފަތުރުވެރިން
އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ދެ ފަތުރުވެރިން
ޓްވިޓަރ
ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓް
ދެ ފަތުރުވެރިން މަރުވި މައްސަލަ: ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި
 
އުފުލާފައި ވަނީ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
 
މަރުވީ މެލޭޝިއާގެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ޗައިނާގެ އަންހެނެއް
 
2015 ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް

ކ. މާފުށީ ކައިރީގައި ލޯންޗަކާއި ޑައިވިން ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، ލޯންޗު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

 

މާފުށި ކައިރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ލޯންޗް ދުއްވަން އިން ފ. ނިލަންދޫ، އުނިމާގޭ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ މައްޗަށެވެ.

 

އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މީހަކު މަރުވެދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ދައުވާކޮށް އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިރު، ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ޑައިވިން ދޯންޏަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޑައިވިން ދޯނީގައި ތިބި ދެ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވި އެވެ. މަރުވީ މެލޭޝިއާގެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ޗައިނާގެ 42 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

 

އެ ދެ ފަތުރުވެރިންގެ މަރުގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 112 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މީހަކު ކުރާ އިހުމާލުގެ އަމަލަކުން، އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ އަމަލު ކުރި މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

 

އިހުމާލުގެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމަކީ މީގެ ކުރިން އެހާ އާންމު ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، މި ހާދިސާ ނޫން އެހެން ހާދިސާތަކުގައި ވެސް މިފަހުން ދައުވާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވ. ރަކީދޫގައި މަންމަގެ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް