ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 14:20
ކުރީގެ އަރަބީއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް
ކުރީގެ އަރަބީއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޓާޓާ ފްލެޓް
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ

ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މީހުންނާއި ނުދެއްކޭނެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު މިވަގުތު ހާމަ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވިލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ކަނޑައެޅި އުސޫލްތަކުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން އެޗްޑީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ އެޗްޑީސީން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން ނިންމާފައި ވަނީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވަކިވަކިން މީޑިއާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ހާއްސަ ނޫސްވެރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ވަކި ދުވަހެއް އޮފިޝަލް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ގާކޮށްޓާއި، ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި، އެތަނުގައި ހުރި ރީޓެއިލް ފިހާރަތައް ފިޔަވާ، އެހެން ހުރިހާ ފްލެޓްތަކެއް އިންޑިޔާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަރަބިއްޔާ ހުރި އިމާރާތުގައި ނުވަދިހަ އެޕާޓްމަންޓް އަދި ގާކޮށި ހުރި އިމާރާތުގައި 198 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއް ވެސް ހަދާފައިވަނީ 3 ކޮޓަރި އާއި، 2 ފާޚަނާ އާއި އަދި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ބަދިގެއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މީގެ ކުރިން ދިން އިންޓަވިއެއްގައި އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ސައިމަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ނުލިބޭ ފަރާތްތައް ވަކި ކުރަން ބޭންކުތަކާ ގުޅިގެން ފައިނޭންޝަލް ސްކްރީނިންނެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ލިބުމުން ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކެން ހުރި އިތުރު ފުރުސަތުތައް ބަލައި އެޗްޑީސީން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ފްލެޓަށް ޑައުން ޕޭމަންޓާއި ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްކޮށް ދައްކާނެ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސްކްރީނިންގ ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތައް ވަކިކޮށް، ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިބިތޯ ބަލައި އެ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އޮންލައިން މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގުރުއަތުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެޗްޑީސީން ކަނޑައެޅި އުސޫލްތަކުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވެފައި ވަނީ އެންމެ 25 ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޑީސީން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް