ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:28
މާޒިޔާ އާއި އޭޑީކޭއާ ވެވުނު އެއްބަސްވުން
މާޒިޔާ އާއި އޭޑީކޭއާ ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް
އޭޑީކޭ ގްރޫޕާއެކު މާޒިޔާ އަނެއްކާވެސް ގަލޮޅު ދަނޑަށް
 
އޭޑީކޭ އަކީ އަބަދުވެސް މާޒިޔާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް ގެންގުޅޭ ކުންފުންޏެއް
 
މާޒިޔާ އަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ޓީމެއް
 
މިއީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއް

ފާއިތުވި ސީޒަންގެ ދިވެހި ޕްރެމިއަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު މިއަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ ގްރޫޕާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ފާއިތުވި 4 ހަތަރު އަހަރުވެސް މާޒިޔާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އޭޑީކޭ ގްރޫޕާއެކު މިއަދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި އޮތް ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާ އަހުމަދު އައްފާލް ޕވިދާޅުވީ މާޒިޔާއަކީ އަބަދުވެސް އެ ކްލަބުން ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކްލަބެއް ކަމަށެވެ.

އައްފާލް ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭއަކީ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭތަނެއް ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ކުޅިވަރާއި ގުޅި ލާމެހިގެން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާއަކީ އޭޑީކޭ އިން އަބަދުވެސް ކުޅިވަރަށް ނަމޫނާ ދައްކާ ކްލަބަކަށް ވުމުން އެ ކްލަބާއެކު އެއްބަސްވުން އާކުރަން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މާޒިޔާ އަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ވެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ވައްހާބު ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭއަކީ އަބަދުވެސް މާޒިޔާއާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން އޭޑީކޭގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު އެ ކްލަބާ ބަހައްޓަވާ ގާތް ގުޅުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ސީޒަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބިދޭސީ ކޯޗެއް ވެސް އެޓީމަށް ގެނެސްފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުމުގެ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ ޗެރިޓީ މެޗަށް އެ ކްލަބުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކްލަބަކީ މިއަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވެސް ވާދަކުރާ ޓީމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް