ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:03
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
ގޫގުލް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ
ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން: ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
 
މިއހަރުގެ މިހާތަނަށް 77 މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ

ހދ. އަތޮޅުގައި ފާނަބަސަންދުން ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރު ފާތުމަތު ހަސަން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހޫނުމޫސުމާ ދިމާކޮށް ފާނަބަސަންދު ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދަ އިތުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ވެސް ހޫނުމޫސުމާ ދިމާކޮށް ފާނުބަސަންދު ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފާތުމަތު ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާތުމަތު ހަސަން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލި ޖެހިގެން އެއް ކޭސް ނުވަތަ ދެ ކޭސް ހުށަހެޅޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހއަރުގެ މިހާތަނަށް 77 ފަރާތަކަށް ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މުޅި ހދ. އަތޮޅުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ކަމަށް ފާތުމަތު ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން އާންމު ގޮތެއްގައި ރިޕޯޓްތައް ލިބިފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު މަތީގެ ކުދިންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހައި މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާތުމަތު ހަސަން ވިދާޅުވީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި އަދި ހުން އައިސް އެފަދަ އެއްވެސް އަލާމާތެއް އުޅޭ ކުދިން ސްކޫލަށް ނުގެންދިއުމަށް ވެސް ބެލެނެވެރިންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާނެ ކަމށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް