ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:23
ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލާފައި
ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލާފައި
ޓްވިޓަރ
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ
ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި
 
ދަތުރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު
 
ފެން ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް
 
ބަންޑުން ޖަހާލީ ކަނޑުގަދަވުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ

ފެން ބަރުކޮށްގެން ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރ. އުފުލަންދޫ ކައިރިން ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:20 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ބަންޑުން ޖަހާލި ދޯންޏަކީ ރ. މަޑުއްވަރިން ފެން ބަރުކޮށްގެން އެ އަތޮޅު އާރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެކެވެ. އާރަށަކީ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ރަށެކެވެ.

 

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ދޯނި ބަނޑުން ޖަހާލީ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

 

ދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން ވަނީ ބަންޑުން ޖަހާލި ދޯނިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހަތަރު މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފަ އެވެ. ދޯނިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

 

އެ ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންނާއި، ބައެއް އެހެން ދޯނިތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް