ހޯމަ 24 ޖޫން 2019
08 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 20
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - އެކްޝޭ ކުމާރު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2" ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ

  • ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:40 1,839

އަކްޝޭ ކުމާރު - ރޮއިޓަރސް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އެކްޝޭ ކުމާރުގެ " ޖޯލީ އެލްއެލްބީ 2  ޕީކިސްތާނުގައި ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ބނެފިއެވެ.

ސުބާޝް ކަޕީރި ޑަެިރެކްޓް ކޮށްފައި ޖޯލީ އެލްއެލް ބީ 2 އަކީ ކޯޓް ރރޫމް ޑްރާމާ ފިލްމެކެވެ، އަދި ފިލްމް ގައި ދައްކުވައި ދެނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކަޝްމީރު ގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ރޯލެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި އެކްޝޭގެ ފިލްމް ދިެއްކުން އެގަމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން މަނާކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި މަމަވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާ ކުރީ ޕާކސިްތާނުގެ ކަޝްނީރުގައި ހިނގާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމްގެ ވާހަކަ ބިނާ ކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

ފިލްމް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު މިހާރު ވެސް ފިލްމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ހަރަދު ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ ސެޓްލައިޓް ރައިޓސް ވިއްކައިގެންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް