ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:55
 ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ އަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 931 މެމްބަރަކު ވޯޓްދެއްވާފައިވޭ
ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ އަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 931 މެމްބަރަކު ވޯޓްދެއްވާފައިވޭ
ގޫގުލް
ޖަރުމަނުގެ އައު ރައީސް އިންތި
ޖަރުމަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ
 
އުމުރުފުޅުން 61 އަހަރު ފުޅުގެ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރއަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ ބޭފުޅެއް

ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތަކަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ 12 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފްރޭންކް ވޯލްޓަރ ސްޓީންމިއަރ އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދިއަ މަހާ ޖެހެންދެން ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަގާމް އަދާކުރެއްވި ސޯޝަލް ޑިމޮކްރޭޓަށް މަގާމް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ 1،239 ސައްހަ ވޯޓްގެ ތެރެއިން 931 ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ.

ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 103 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއިރު 14 ވޯޓް ބާތިލްވެފައި ވެއެވެ.

ބުންޑެސްޓެގްގެ ރައީސް ނޯބާރޓް ލެމާޓް ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރެއްވިއިރު ހުރިހާ މެމްބަރުން ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އޯލްޓަރނޭޓިވް ޕޮޕިއުލިސްޓް ފޯ ޖާމަނީ (އޭއެފްޑީ) ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތެދުވެ ވަޑައި ނުގެން ތިއްބެވިއެވެ.

ރެފިއުޖީން އެތެރެވުމާ ދެކޮޅު އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގައި ނެތް ނަމަވެސް 16 ސްޓޭޓެއްގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި 10 ގޮނޑިއެއް ތަމްސީލުކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ފަހު މަޖިލީހުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އޭއެފްޑީއިން އެޕާޓީގެ އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއް ހުށަހެޅިއިރު އެ ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 42 ވޯޓެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ރައީސްގެ މަގާމަކީ ރަމްޒީ މަގާމަކަށްވާއިރު މި ވޯޓަށް ފަހު ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ވިދާޅުވީ މި ދަތި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ގައުމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް