ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 01:39
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވޮލީބޯލް
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ
 
ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ ނުވަ ގައުމުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ހަ ގައުމު ވާދަކުރާނެ
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 22 އިން 30 އަށް މާލޭގަ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 22 އިން 30 އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގަ އެވެ. ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ ނުވަ ގައުމުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ހަ ގައުމު ވާދަކުރާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިމަހު ވަނީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވިމެންސް ކޮލިފައިން މުބާރާތް ބާއްވައިފަ އެވެ.

މުހައްމަދު ޝަރަފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުފެ ޕްރެކްޓިސް ފަށާއިރު އެސޯސިއޭޝަނުން އަންނަނީ ޓީމަށް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ހަމަޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވަނީ ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ޓީމުގެ ކޯޗު ޝަރަފް ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ޓީމުގެ ޓްރޭނަރަކަށް އަބްދުﷲ ނަޝީދު (އަބުޅޯ) ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންނަށް ހަމަޖެއްސީ އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރި އިބްރާހިމް ޝިހާމް (ސަޑިއްކެ) އަދި މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ.

މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް