ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެމެޒަން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަށް އެމެޒަން!

  • އެމެޒަން ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އޮންލައިންކޮށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި
  • އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބޭޒޯސް އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 18:28 2,880

އެމެޒަން އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ރީޓެއިލަރ - ގޫގުލް

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ހުރި ކުންފުންޏަށް ވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެމެޒަން ކުންފުނީގެ އަގު ވަނީ 797 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާ، މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުންޏަށް ވުރެންވެސް މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ އަގު އުޅެނީ 789 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި އެމެޒަން ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އޮންލައިންކޮށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބޭޒޯސް އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ. ޖެފްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 112 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް އެމެރިކާގެ ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ނެރުނު ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ދައްކައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރގައި އެމެޒަންއިން 53 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކުރިއިރު، ފައިދާވެފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެމެޒަން ކުންފުނީގެ އަގު ވަނީ 1 ޓްރިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. އަދި އެމެޒަން އަކީ އެމެރިކާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މާކެޓް ވެލިއު 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި 2 ވަނަ ކުންފުންޏެވެ.

އެމެޒަންގެ ވަޒީފާގައި 575،000 މުވައްޒަފުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި އެކުންފުންޏަކީ އޮންލައިން ރީޓެއިލްގެ އިތުރުން ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކުންފުންޏެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ހުރި ކުންފުނީގެ ލިސްޓުގައި އެމެޒަން ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް