ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:37
މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާއިރު މަދުވެގެން 200 މީހުންނަށް ގެއްލުންވީ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާއިރު މަދުވެގެން 200 މީހުންނަށް ގެއްލުންވީ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
ގޫގުލް
އިރާގުގެ ހަމަނުޖެހުން
އިރާގުގެ ގްރީން ޒޯނަށް މިސައިލްތަކެއް އަރައިފި
 
ގްރީން ޒޯނަށް އަރާފައިވާ މިސައިލް ތަކަކީ ކޮންތާކުން އައިއެއްޗެއްކަންވަނީ ސަފުވާގޮތް ނުވެފަ

އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި މަދުވެގެން ފަސް މީހުން މަރުވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭ ބަޣްދާދުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޒޯނަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް އަރައިފިއެވެ.

އާއްމުންގެ ގެތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ހިމެނޭ ގްރީން ޒޯނަށް އެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޒަހަމްވީ ކަމެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ނިޒާމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ގޮވާލައި ހޮނިހިރު ދުވަހުކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ގްރީން ޒޯނަށް ވަނުމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާއިރު މަދުވެގެން 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަން ނުކުމެ ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ގޮވާލަމުންދާ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ މުގްތަދާ އަލް ސަދްރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. އެމީހުން ބުނަމުންދިއައީ ކޮމިޝަން މިނިވަން ނޫން ކަމަށާއި މެމްބަރުން ތިބީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅިފައިކަމަށެވެ.

ސަދްރްއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ވަނީ ގްރީން ޒޯނަށް ވަދެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގްރީން ޒޯނަށް އަރާފައިވާ މިސައިލް ތަކަކީ ކޮންތާކުން އައި އެއްޗެއްކަން ވަނީ ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިސައިލްތައް އައި ކަމަށް ބެލެވެނީ އިރުމަތީގެ ޑިސްޓްރިކްޓެއްކަމަށްވާ ބަލަދިޔަތް ސަތަހައްދުންނެވެ.ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ސަދްރްއަށް ތަބާވާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅެމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް