ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 01:09
ނެޓްބޯލް އަމްޕަޔަރުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރަނީ
ނެޓްބޯލް އަމްޕަޔަރުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ނެޓްބޯލް
ނެޓްބޯލް އަމްޕަޔަރުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮފީސް މުބާރާތް ވަރަށް ފޯރިގަދަ
 
މި ކޯހުން 8 ބައިވެރިޔަކު ވަނީ ފާސްވެފަ

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނެޓްބޯލް އަމްޕަޔަރިން ކޯސް ނިންމައި އެ ކޯހުން ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ކޯހުން ފާސްވި އަމްޕަޔަރުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ އައިމިނަތު ޝާޒްލީން އެވެ.

ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާއަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ސީއޯއޯ އަހުމަދު އަދުހަމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ޖާޒީ ހަވާލުކުރެވިގެންދިޔައީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ނެޓްބޯލް އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހުން ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެފަރާތްތަކުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދުހަމް ވިދާޅުވީ ކޯހުގެ ބައިވެރިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން އަތޮޅުތެރޭގައާއި މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައެއް މުބާރާތްތައް އަދި ޓްރެއިނިންގ ޝެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެ އިތުރު އެކްސްޕީރިއެންސް ހޯދާފައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މިހާރު އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދަ މަސައްކަތް އެތަށް ގުނައެއް ރަނގަޅު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަދުހަމް ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަރަށް ވާދަވެރި ޓީމުތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން މުބާރާތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކޯހުން ވަނީ 8 ފަރާތަކަށް މުބާރާތްތަކުގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކުރުމުގެ ފާސް ލިބިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިލްވާން އާދަމާއި ޝާމިން އިބްރާހިމާއި ފާތިމަތު އަބްދުލް މަޖީދާއި ފާތިމަތު ޝިޒްލީންގެ އިތުރުން ރިފްގާ ރަޝީދާއި މިފްތާހް އިބްރާހިމާއި ސިރާޖް އާދަމް އަދި ބުންޔާމިން ޔޫސުފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް