ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:20
ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑަރ ޗެފެރިން
ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑަރ ޗެފެރިން
ގޫގުލް
ޔޫއެފާ
ޔޫއެފާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 12 އަހަރު
 
ކުރިން އޮންނަނީ ރައީސްގެ އުމުރުން 70 އަހަރައްވުރެ މަތި ނުވުން
 
މި ބަދަލާއެކު ޔުއެފާގެ ރައީސް އަށް ފުރުއްވޭނީ ހަތަރު އަހަރުގެ ތިން ދައުރު

ޔޫއެފާގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ދެން އެ މަގާމުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ބާރަ އަހަރުކަމަށް ޔޫއެފާއިން ބުނެފި އެވެ.

ޔޫއެފާގެ އެގްސެކެޓިވް ކޮމެޓީއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަކަން ޔޫއެފާއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ.

ޔޫއެފާގެ ރައީސުންނަށް އެ މަގާމުގައި ތިބެވޭނީ ވަކި މުއްދަތެއްވަންދެންކަމަށް ކުރިޔަކުން ކަނޑައަޅާފައެއް ނޯވެ އެވެ.

ކުރީގެ ޔޫއެފާގެ ރައީސެއް ކަމަށްވާ ލެނާރޓް ޖޯންސެން ވަނީ ޔޫއެފާގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ސަތާރަ އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފަ އެވެ.

މިޝޭލް ޕްލެޓީނީގެ ބަދަލުގައި ޔުއެފާގެ ރައީސަކަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވި އެލެކްސެންޑަރ ޗެފެރިން ވަނީ ޔޫއެފާޔަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ނިޔޯންގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން މަގާމުގައި ހުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނޯންނަ ކަމަށާ ކުރިން އޮންނަނީ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހާގެ އުމުރަކީ 70 އަހަރައްވުރެ މަތި ނުވުން ކަމަށެވެ.

ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ ދެން ޔޫއެފާގެ ރައީސްކަން ނުވަތަ އެކްސްކޯގެ މަގާމެއް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ގިނަވެގެން ފުރުއްވޭނީ ހަތަރު އަހަރުގެ ތިން ދައުރު ކަމަށެވެ.

ޗެފެރިން ވަނީ މި ބައްދަލްވުމުގައި ޔޫއެފާގެ ޤައުމުތަކަށް ދެހާސް ސައްބީހުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ސޯޅަ ޖާގަ ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް