ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:43
ރަޝިއާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ވާގެވެރިވަމުންދާއިރު ތުރުކީން އެހީތެރިވަމުން ދަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް
ރަޝިއާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ވާގެވެރިވަމުންދާއިރު ތުރުކީން އެހީތެރިވަމުން ދަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް
އޭއެފްޕީ
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ
ތުރުކީ ސިފައިން މަރުވި ހަމަލާ: ރަޝިއާގެ ވާހަކަ ތުރުކީން ދޮގުކޮށްފި
 
ރަޝިއާއިން  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވި

ސީރިއާގެ އިމާރާތަކަށް  ރަޝިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ބޮން އަޅަން އެގައުމުގެ ސިފައިންގެ ގާތުގައި އޮޅިގެން ބުނެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުން ތުރުކީއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވިއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ރިޕޯޓަރުންނަށް ވިދާޅުވީ ޕައިލެޓުންނަށް އިރުޝާދު ދިނީ ތުރުކީގެ ބައިވެރިން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަނީ  އެގައުމުގެ ފައުޖުތައް އެ އިމާރާތުގައި ތިބޭތާ 10 ދުވަސްވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ތުރުކީގެ ސިފައިން ތިބި ތަންތަނާ ބެހޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާއަށް ލަފާ ދީފައިވާނެކަމަށެވެ.

ސީރިއާގެ ހަ އަހަރުވީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ވާގެވެރިވަމުންދާއިރު ތުރުކީއިން އެހީތެރިވަމުންދަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށެވެ.

ނަމަވެސް ދެ ގައުމުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހަލަބުގައި އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުން  ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވާލުމަށެވެ.

ތުރުކީގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އުތުރުގެ އަލްބާބު ހިސާރުކޮށްގެން އުޅެމުންދާއިރު ރަޝިއާގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ސަރުކަރުގެ ފައުޖުތަކުންދަނީ ދެކުނުގައި ކުރިއެރުން ހޯދަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެ ތުރުކީގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރުވެ ސިފައިންގެ 11 މީހުން މަރުވުމާއެކު ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިރ ޕޫޓިންވަނީ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރްދޮޣާނަށް ގުޅުއްވައި ތައުޒިއާ ވިދާޅުވުމަށް އަވަސްވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް