ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ސީރިއާ ހަނގުރާމަ

ތުރުކީ ސިފައިން މަރުވި ހަމަލާ: ރަޝިއާގެ ވާހަކަ ތުރުކީން ދޮގުކޮށްފި

  • ރަޝިއާއިން  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:43 1,706

ރަޝިއާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ވާގެވެރިވަމުންދާއިރު ތުރުކީން އެހީތެރިވަމުން ދަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް - އޭއެފްޕީ

ސީރިއާގެ އިމާރާތަކަށް  ރަޝިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ބޮން އަޅަން އެގައުމުގެ ސިފައިންގެ ގާތުގައި އޮޅިގެން ބުނެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުން ތުރުކީއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވިއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ރިޕޯޓަރުންނަށް ވިދާޅުވީ ޕައިލެޓުންނަށް އިރުޝާދު ދިނީ ތުރުކީގެ ބައިވެރިން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަނީ  އެގައުމުގެ ފައުޖުތައް އެ އިމާރާތުގައި ތިބޭތާ 10 ދުވަސްވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ތުރުކީގެ ސިފައިން ތިބި ތަންތަނާ ބެހޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާއަށް ލަފާ ދީފައިވާނެކަމަށެވެ.

ސީރިއާގެ ހަ އަހަރުވީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ވާގެވެރިވަމުންދާއިރު ތުރުކީއިން އެހީތެރިވަމުންދަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށެވެ.

ނަމަވެސް ދެ ގައުމުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހަލަބުގައި އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުން  ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވާލުމަށެވެ.

ތުރުކީގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އުތުރުގެ އަލްބާބު ހިސާރުކޮށްގެން އުޅެމުންދާއިރު ރަޝިއާގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ސަރުކަރުގެ ފައުޖުތަކުންދަނީ ދެކުނުގައި ކުރިއެރުން ހޯދަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެ ތުރުކީގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރުވެ ސިފައިންގެ 11 މީހުން މަރުވުމާއެކު ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިރ ޕޫޓިންވަނީ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރްދޮޣާނަށް ގުޅުއްވައި ތައުޒިއާ ވިދާޅުވުމަށް އަވަސްވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް