ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ޓްރަމްޕްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން

ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ

  • މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 01:17 1,203

ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަމަށް ހުށަ ހެޅުއްވި، އަލަބަމާގެ ސެނޭޓަރ ޖެފް ސެޝަން އަށް ސެނޭޓްގެ ރުހުމާއެކު މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.

މަގާމް ކަށަވަރުވެގެން އައިސްފައި މިވަނީ މަދަނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސެޝަންއަށް ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކަކަށްފަހުއެވެ.

ޑިމޮކްރޭޓެއް ކަމަށްވާ އެލިޒަބެތް ވޮރެން ވަނީ ސެޝަންގެ މާޒީގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަން ހަނދާން ކޮށްލަ ދެއްވުމަށްފަހު ހަނުހުންނަވާފައެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ރުހުން ލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފަތުވި އެއް މަގާމެވެ.

ފުޅާދައިރާއެއްގައި ޕާޓީ ލައިނަށް ބެލިގެން ދެވުނު މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައެވެ.

ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސްޓް ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަރ ޖޯ މަންޗިން އެވެ.

ރިޕަބްލިކަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތާއެކު ސެޝަން އަށް ރުހުން ލިބުމުން ރިޕަބްލިކަނުން ވަނީ އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވާފައެވެ.

ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔަކަށް ސެޝަންވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއީ 113،000 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ވުޒާރާއެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 93 ސްޓޭޓް އެޓާނީވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް