އަފްޣާނިސްތާން
އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަރާލައިފި
 
ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ރެޑް ކްރޮސް މުވައްޒަފުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ގޫގުލް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) ގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށެވެ. އައިސީއާރްސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިސީއާރްސީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ޒަޚަމްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް