ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:11
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯންގް ރަންގެ ތެރެއިން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯންގް ރަންގެ ތެރެއިން
އެޑްމިން
ލޯންގް ރަން 2017
ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަންގެ މެޑަލްތަކާއި ޓީޝާޓް އަދި ސްޕޮންސަރުން ދައްކާލައިފި
 
ކޮކާކޯލާ ރަން 2017 ގައި އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވާނެ

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން 2017 ގައި ބޭނުންކުރާ މެޑަލް ތަކާއި ޓީޝާޓް އަދި ސްޕޮންސަރުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

މި ދުވުން ބާއްވަމުން އަންނަތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޯލްޓް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުގައި މި ދުވުމުގެ ގްރޭންޑް ލޯންޗިން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދުވުމުގައި ކުރިން ވާދަކުރި ދުވުންތެރިންވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

މަޝްހޫރު ގިނަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އެހީއާއެކު މި ދިގު ދުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު ބާއްވާ ދުވުން އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މެޑަލް އަދި ބޭނުންކުރާ ޓީޝާޓަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

ހާފް މެރެތަން، 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުން އަދި ފަސް ކިލޯ މީޓަރު ދުވުން ހިމެނޭ މި އިވެންޓުގައި އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ރާއްޖޭ ދުވުންތެރިންގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު 3:20 ގައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ވަރަކަށް ގަޑިއިރަށް ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަތަރު އިވެންޓަކަށް ބަހަލައިގެންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަންގައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް