އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ވީއޭއެމްގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝާފީ

  • ވީއޭއެމްގެގެ އެކްސްކޯ އިން ކާނަލް ވަނީ ވަކިކޮށްފަ
  • ވީއޭއެމްގެ ރައީސް އާއި ނައިބްރައީސްއާ ދެމެދު މައްސަލަ ވަނީ އުފެދިފަ
  • ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑްކޯޗަކަށް ޝަރަފް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 9 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:29 2,863

ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ޖީއެސް ޝާފީ - ޓްވިޓަރ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ މާކެޓިންގް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް މަޝްހޫރު ފޮޓޯ ގްރާފަރު މުހައްމަދު ޝާފީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މީގެކުރިން ވީއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަގާމުވެސް އަދާކޮށްފައިވާ ޝާފީ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސިކަން ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފްވެސް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޝާފީ އަކީ އެފްއައިވީބީ ވޯލްޑް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެނޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިން މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރަން އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެކަކެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އެކި އެކި މަގާމުތަކަށް ދަނީ ބަދަލު ގެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ޝަރަފް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މުހައްމަދު ސާޖިދު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ނައިބްރައީސް އިއްޒަތު އާއި ރައީސް ލަތީފްއާ ދެމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކްސްކޯގެ ބައްދަލުވުމަކާ ނުލާ ގިނަ ކަންތައްތައް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހުރިހާކަމެއްވެސް ރައީސް ލަތީފް ދޮގުކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް