މެޑޯނާ
އިތުރުކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފި
 
އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މެޑޯނާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
މިހާރުވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ

މަލާވީން އިތުރު ދެ ކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

މަލާވީގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅެއެވެ.

 

އޭގެ ތެރެއިން 2006 ވަނަ އަހަރު ޑޭވިޑް އެޑޮޕްޓްކުރިއިރު މާސީ އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
 

ޖުޑިޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މެޑޯނާ އިނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މެޑޯނާވަނީ މަލާވީން އިތުރު ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

އޭނާ އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވަނީ މަލާވީއަށް އެހީ ދިނުމަށްކުރި ދަތުރެއްގައެވެ.

 

އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މި ލަވަކިއުންތެރިޔާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް